ЗВІТ КЕРІВНИКА

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

МЕТА:

УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність завідувача на посаді впродовж 2017/2018 навчального року.

В своїй діяльності впродовж звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача закладу, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу.

Загальна інформація про заклад

Малороганський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області - заклад освіти і виховання дітей віком від 1,5років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту Малороганського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області дата реєстру 20 .07.2011, річного плану роботи ДНЗ та колективного договору.

У 2017/2018 навчальному році робота з дітьми здійснюється за програмою «Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-16163 від 09.11.2015) та парціальними програмами:

· «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т.О.,

Хартман О.Ю.),

· «Грайлик», програма з організації театральної діяльності в

дошкільному навчальному закладі (автори – Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.),

«Україна-моя Батьківщина»(автори Олена Каплунська,Ірина Кичата,Юлія Палець,за науковою редакцією О.Д.Рейпольської)

Атестаційна експертиза проводилась комісією в 21 жовтня 2014р.

За результатами атестації установлений рівень діяльності Малороганського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Малороганської сільської ради ради Харківського району Харківської області – ДОСТАТНІЙ (С2. =92,сумарна кількість балів-471)

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач, Чернушенко Ольга Валентинівна, 1960 р. н., освіта повна вища педагогічна, загальний стаж роботи 33 роки, очолюю колектив Малороганського ДНЗ з 2007 року.

Дошкільний навчальний заклад розташований за адресою:с.Мала Рогань,

вул.Західна буд.10,; телефон: 740-83-25, знаходиться в типовому приміщенні, розрахованому на 90 місць.

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:00 до18-00; (1група ранній ві 3-й рік життя 07-00до 17-30).три дошкільні групи 0 7-30 до 18 -00)працюють 23 співробітники:

6 пелагогів -педагоги +17 обслуговуючий персонал.

Функціонує –4групи. Станом на 01.06.2018 у нас в садочку перебуває –85дітей.

На 2018/2019навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

Групи раннього віку (2-3 рік життя): 1 група;

Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.): 1 група;

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.): 1група;

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.ж.): 1група.

Тепер ми маємо можливість спілкуватися з Вами, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

Кадрове забезпечення

У 2017/2018 н. р. дошкільний навчальний заклад був укомплектований штатними працівниками на 95,5%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Перспектива освіти така, що кожен педагог повинен у своїй роботі використовувати ІКТ технології, щоб забезпечити ефективний навчально-виховний процес з вихованцями.

Педагогічний колектив складається з 6 осіб. Якісний склад педагогів закладу за рівнем освіти:

вищу педагогічну спеціальну освіту мають 3 осіб ( 50%); базову вищу-1особа(17%); середню спеціальну - 2 особи( 33%).

За рівнем кваліфікації: вищу категорію мають 2 педагоги (33%); «спеціаліст» 2 педагога (12,5%).

До кадрового резерву зараховано 2 особи.

Слід відмітити, що адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. Колектив працює стабільно з позитивною результативністю.

Методична робота.

Упродовж 2017/2018 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював над реалізацією теми, що була обрана та ухвалена педагогічною радою: «Формуванн яжиттєвої компетентності дітей дошкільного віку шлях удосконалення професійності вихователя», і визначив такі пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1.На основі широкої інформованості про історію,традицікультуру рідної країни продовжити роботу з виховання дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей. щодо патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства.

2.Формувати у дітей бази знань та практичні навички з економічноговиховання

3.Сприяти мовленнєвому розвитку дитини шляхом оволодіння прийомами інтегрування освітнього процесу.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів було направлено на курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» музкерівник

На базі дошкільного закладу були проведені різноманітні методичні заходи, а саме: педагогічні ради:

1«На шляху якісних змін;забезпечення умов для оптимального розвитку кожної дитини» р.» (31.08.2017),

2«Патріотизм починається з колиски»»

(29.11.2017)

3«Традиційність та інновації в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку»

»(27.02.2018)

Семінар-практикум: «Туристсько-краєзнавча діяльність» 19.10.2018,Майстер-клас»Абетка економічних знань малятам»».20.12.2016,інтерактивний семінар»Нетрадиційні засоби розвитку мовлення та комунікативних здібностей дошкільників» 13.04.2018. Для вирішення завдань, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі було проведено відкриті заходи: інтегроване заняття «До бабусі на гостини)», вихователь середньої групиХохлова Л,Б,. 25.11.2017, присутні 6 педагогів.; «Знай і люби Україну(використання еоректурної таблиці)», вихователь старшлї групи Ханевська А.С, та молодий вихователь Бірченко В..О. 14.02.2018., присутні 5 педагогів; «Почастуємо вкдмедика» вихователь середньої групи Хохлова Л,Б,18..04.2017,

Дієвими та доречними було проведення консультації:

1Сучасні проблеми в організації та проведенні занять 05.09.2017

2Сучасний погляд на економічне виховання у дитячому садку,10.10.2017

3Сучасний погляд на патріотичне виховання, 12.11.2017

4.Дітям про соціальні конфлікти, 12.03 2018

Педагоги, які закріплені за районними методичними об'єднаннями активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією для застосування в педагогічній діяльності. Музичний керівникТімофєєва О.Є.. відвідала семінар 10.11.2016 «Вплив музичного виховання на формування особистості дошкільника як майбутнього національно-свідомого громадянина», відвідала семінар 26.01.2017 «Створення методичного середовища з питань впровадження оновленої програми «Дитина»; виховательШаповал В.В..відвідувала ШМВ «Організація освітнього процесу відповідно до вимог оновленої програми «Дитина» 06.10.2016. та 12.01.2017

Атестаційної комісії І рівня Безлюдівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області було атестовано педагогів:Чернушенко О,В,, та Тімофєєву О.Є.. За підсумками атестації Тімофєєва О.Є,В. . відповідає займаній посаді, відповідає раніше встановленому сьомому тарифному розряду;Чернушенко О.В,.. відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Харківської районної державної адміністрації про підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Харківської районної державної адміністрації атестованаЧ.В. За результатами атестації їй підтверджено звання «вихователь-методист» та «спеціаліст вищої категорії»

Завдання організації методичної роботи на 2018/2019 н. р.

1. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення відповідними матеріалами методичного кабінету.

2. Удосконалити систему педагогічної роботи з вивчення, впровадження ЕПД вихователів дошкільного закладу та району.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу дозволяє зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Аналіз стану здоров'я

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді, раді ДНЗ та на педгодинах.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в І молодшій групі.

Медична робота у дошкільному закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

Старшою медичною сестроюПавленко І.А,. проводяться профілактичні заходи:

· контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

· здійснюється щоденний огляд дітей;

· проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та надання консультативної допомоги.

У закладі постійно проводяться загартовуючи процедури:

повсякденні заходи:

· провітрювання;

· щоденні прогулянки;

· ходьба босоніж по «килимку здоров’я»;

· кварцування групових кімнат;

спеціальні заходи:

· повітряні ванни;

· обливання ніг;

· сонячні ванни;

На заняттях з фізичної культури, під час проведення прогулянок підтримується рухова активність дітей, проведено Дні здоров’я, спортивні розваги, у навчальні заняття в обов’язковому порядку введено фізкультхвилинки.

Травм та нещасних випадків на території дитячого садка у 2016/2017 навчальному році не було. Значним недоліком в організації медичного обслуговування є відсутність ізолятору.

Якість реалізації освітньої програми «Дитина»

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні інтерактивні технології та методики. Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» реалізується у варіативній частині навчального плану. Окрім програми базової у дошкільній ланці впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану:

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та всього колективу в цілому. Аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року у порівнянні з кінцем навчального року дали вагомий приріст, а негативні -знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. За результатами обстеження дітей, доцільно зробити висновки, що дякуючи правильній організації освітнього процесу вихователями у тісній співпраці з батьками дітей, поступово підвищився рівень розвитку дошкільників за всіма освітніми лініями. Освітня робота з дітьми на групах сприяє позитивній динаміці у розвитку дітей, про що свідчить зменшення дітей з недостатнім рівнем розвитку за всіма освітніми лініями, а саме:

Зрізи знань вихованців старших груп

за ІІ семестр 20172018 н. р.

№ з/п Види занять Високий Достатній Середній Низький
Кіл-ть дітей Кіл-ть дітей Кіл-ть дітей Кіл-ть дітей
1 Здоров’я та фізичний розвиток. 10 10 4
2 Художньо-продуктивна діяльність: музична діяльність. 15 10 -
Зображувальна діяльність(малювання, ліплення, аплікація) 12 10 2
Художня література 18 5 1
3 Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 4 12 6 2
4 Логіко-математичний розвиток 5 14 4 1
5 Ознайомлення з соціумом 15 8 1
6 Ознайомлення з природним довкіллям 17 6 1

Звернення громадян

За 2017/2018 навчальний рік завідувачем проводилася робота з

громадськістю за такими питаннями:

3 питання влаштування дитини –15;

3 питання влаштування на роботу – 2;

3 питання заборгованості за харчування -

Організація роботи з батьками

Взаємодія з сім'ями вихованців протягом року є одним із пріоритетних напрямків закладу. Вона орієнтована на пошук сучасних форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Робота з батьківською громадськістю в закладі проводиться у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції про права дитини, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про Раду закладу. Різні форми роботи з батьками (загальні збори, тематичні консультації, виставки, дні відкритих дверей, участь батьків в проведенні свят та розваг, тематичні виставки спільної діяльності) дають визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину, підвищують компетентність батьків.

Нетрадиційні форми роботи з батьками сприяли їх обміну інформації та отриманню позитивних емоцій та насолоди від тісної взаємодії між батьками.

Відповідно до Примірного положення про батьківський комітет закладу, затвердженого наказом МОН України від 26.04.2011 року № 398 щороку обираються групові батьківські комітети та члени ради закладу.

Батьки постійно сприяють благоустрою приміщень, вирішенню питань фінансової та матеріально-технічної допомоги, наданню допомоги щодо озеленення території закладу.

Організація харчування у закладі

Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення здоров'я дітей.

Харчування в Малороганському ДНЗ здійснюється на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» статті 35, чинного Статуту закладу та наступної нормативної бази:

· «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227) із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26 лютого 2013 року №202/165, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за № 440/22972;

· «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих

закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329);

· «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих

закладах» (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах ” від 22.11.2004 року № 1591);

· «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у

державних, комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 зі змінами і доповненнями);

· Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року.

Сучасна нормативно-правова база в повній мірі забезпечує механізми організації раціонального харчування в дошкільному навчальному закладі відповідно до вікових норм, контролю за його якістю, встановлення батьківської плати за харчування дітей.

Продукти харчування та продовольча сировина протягом 2016/2017 рокупостачались ФО-П Кривоніс В.І.

Завідувачем господарствомВасиленко О.П.. своєчасно подавались щомісячні замовлення продуктів харчування та продовольчої сировинита один раз на тиждень уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів .

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом звітного періоду не зафіксовано. На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого Держпродспоживслужбою у Харківській області, щодня старшою медичною сестрою Павленко І.А, спільно з кухарями та завгоспом ДНЗ складались меню-розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою керівником ДНЗ.

Меню-розкладки на день пишуться акуратно. Прораховується вихід продукції на одну дитину. В ДНЗ дотримуються межі передбачених коштів. Меню різноманітне. Діти вживають рибу, мясо, молоко, яйця, сири, фрукти тощо. Порушень при написанні меню не виявлено.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) медичним працівникомПавленко І.А.., яка була призначена наказом керівника відповідальною за організацію харчування у ДН3. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом 2016/2017 року − не зафіксовано. Кухарями своєчасно у присутності старшої медичної сестри відбиралися добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи (від 1 до 3 років). Проби зберігалися протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня..

В закладі затверджений 3-х разовий режим харчування. Видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом звітного періоду року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестроюПавленко Іриною Анатоліївною , ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2017/2018 року показав, що в цілому харчування вихованців закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому - 97 %). Слід зазначити, що в 20162017 році показник виконання був 95 %. Це свідчить про майже стабільну якість харчування.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами.

Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування, затвердженої наказом МОН України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. №298/227. У закладі працює досвідчений кваліфікований медичний персонал та кухарі. Калораж продуктів відповідає нормам харчування. Підтримується санітарний режим груп, харчоблоку. За відповідальне ставлення до своїх обов'язків хочу подякувати старшій медичній сестрі Павленко І.А.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних умов до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі, суворий контроль за технологічною обробкою продуктів, дотримання правил особистої гігієни. Результатом є відсутність кишкових захворювань та відсутність зауважень Держпродспоживслужби.

На 2018 рік встановлено вартість харчування: 22,00 грн. для дітей раннього віку; 30,00 грн. для дітей дошкільного віку 3-6 років.

У закладі харчується 85 дошкільників, в тому числі діти пільгових категорій:

- багатодітні сім'ї 30% від вартості харчуванні – 8 .

Отже, робота щодо організації харчування проведена на задовільному рівні.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

та педагогічних працівників.

В Малороганському ДНЗ складено банк даних дітей пільгових категорій, акти обстеження житлово-побутових умов. Постійно ведеться контроль за вихованням, навчанням дітей з особливими потребами. Виявлення нахилів вихованців здійснюється шляхом бесід, анкетувань, тестувань, проведенням діагностики. Вихователь-методист проводить індивідуальне консультування з батьками про права дитини, організацію її життєдіяльності і дозвілля, надає інформаційну та консультативну допомогу сім'ям щодо правових питань.

Статтею 28 Конвенції ООН про права дитини, статтею 53 Конституції України та Законом України «Про дошкільну освіту» передбачено державні гарантії на забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти. Це право забезпечується і в Південноміському ДНЗ , бо на постійному контролі завідувача знаходяться такі питання як облік дітей дошкільного віку, охоплення їх дошкільною освітою.

На жаль, в звітній період не проходив психолого-педагогічний супровід освітнього процесу, через відсутність посади практичного психолога в штатному розписі.

Дані психодіагностики необхідні для того, щоб забезпечити контроль за динамікою психічного розвитку дітей, установити напрямок продуктивного розвитку малят, які мають особливі здібності; проводити порівняльний психологічний аналіз різних систем, підходів, методів виховання і навчання з метою виявлення їх розвивального ефекту і надання рекомендацій.

Психолого-педагогічні тренінги, семінари, консиліуми сприяють вирішенню утруднень, що виникають в ході навчально-виховного процесу.

Кожного року в ДНЗ проходять тижні правового виховання.

Серед педагогів здійснюється всеобуч щодо нормативно-правових актів та Указів президента України, законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї» тощо.

З метою забезпечення захисту дітей, дотримання їх прав та свобод в ДНЗ розроблені заходи щодо виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, заходи по попередженню насильства в сім'ї.

Фактів жорстокого поводження з дітьми не виявлено.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу.

За період роботи ДНЗ у 2017/2018 н. р. нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і співробітниками на робочому місці не траплялося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля та вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей та працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення вступного, первинного та інших видів інструктажів з охорони праці. Відповідно до нормативних документів не допускається до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості. Організовано проводяться періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації працівників на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі голови профспілкового комітету Василенко О.П.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, в наявності 11 вогнегасників, 1 пожежний щит, відповідальні особи пройшли навчання в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Проводилися евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. У жовтні 2016 року був проведений «Тиждень безпеки». По завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір на 2017-2020 роки. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

У ДНЗ ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2017/2018 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримували доплату за вислугу років і грошову винагороду до Дня дошкілля.

До щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних ще і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств.

Адміністрація та профспілковий комітет разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1983 році, але не зважаючи на великий вік адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією Малороганської сільської ради освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної платні, надбавок, доплат працівникам закладу. Бухгалтерією закладу вчасно оплачуються комунальні послуги (енергопостачання, тепло і водопостачання). Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, заклад не виходить за межі спожитих енергоносіїв.. Працівниками централізованої бухгалтерії проводиться планова інвентаризація майна, зауважень щодо його зберігання не має. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішнього контролю та календарних планів, перспективних планів роботи вихователів. Така система планування, яка відпрацьована у закладі, заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю. Сприяє досягненню об'єктивності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу. В нашому закладі наявні всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність навчального закладу. З підключенням закладу до мережі Інтернет стало можливим користування матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласних інститутів післядипломної підготовки вчителів, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам і адміністрації закладу, вчасно знайомитися з новими документами, та навіть їх проектами.

Контроль - це важлива складова та об'єктивно необхідна функція управління. У закладі об'єктивність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та негативні явища, знаходити невикористані резерви, оптимально підтримувати трудову атмосферу в колективі.

У закладі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу. В першу чергу таких традиційних як вивчення стану організації педагогічного процесу та виконання навчальних програм. Під час здійснення контролю використовуються діагностичні картки аналізу та комп'ютерне моніторингове дослідження. Аналіз результатів внутрішнього контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах керівника закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень вихованців проводяться систематичні дослідження. За результатами моніторингу адміністрація закладу приймає відповідні рішення. Впродовж даного року проведено три тематичних вивчення, одне комплексне вивчення в старших групах. Охопленні всі групи, всі педагоги.

Адміністрацією Малоролганського ДНЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, холи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Територія закладу завжди прибрана, зелена, доглянута.

Дякую всім працівникам закладу, батькам, спонсорам за проявлену допомогу.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де вихованці завжди можуть фізично розвиватися, зміцнювати здоров'я, реалізувати свої здібності, вчитися товаришувати, весело і щасливо жити. Ми вважаємо, що нам це вдається, про це свідчіть черга батьків, які бажають оформити дитину власне до нашого закладу.

Я, як керівник Малороганського ДНЗ і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Все чого ми досягли в цьому році – це Ваша заслуга, без Вашої роботи, Вашої творчості, активності не було б таких результатів!»

Дякую всім за увагу.

ЗВІТ КЕРІВНИКА

Малороганського ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА-САДОК) Малороганської сільської ради Ї РАДИ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чернушенко О.В.ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

МЕТА:

УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Кiлькiсть переглядiв: 189

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.